La pràctica de l’harmonia en la mecànica del cos ens convida a observar-nos, a percebre’ns i a descobrir-nos com a individus. Va més enllà de l’entrenament físic, de la força contràctil del múscul i de l’habilitat motora. Ens convida a observar i a sentir el cos per mitjà del diàleg que s’estableix entre qui condueix i qui rep la pràctica disciplinària. Un diàleg que ens du a fer un seguit de moviments per assolir el to just a la musculatura, acomodar les articulacions, equilibrar l’estructura en la verticalitat i, amb tot, evitar el desgast prematur de la mecànica corporal i mitigar els efectes del pas del temps.

El mecanisme corporal, però, està dissenyat per actuar d’una manera determinada i, per tant, els moviments tenen similituds en totes les activitats físiques que posem en pràctica. Per això, explicar què fem no és tan important com comprendre que aquesta pràctica ha d’anar acompanyada d’una intenció. El cos no és un simple instrument articulat des de fora. Observem-lo des de la riquesa dels seus matisos més intrínsecs perquè percebre el cos també és el punt de partida per a reconèixer-nos com a individus emotius i instintius i arribar a una existència específica i singular.

Percebre l’anatomia comporta dedicació. La percepció és la part integrant d’un mateix. Cal aplicar, doncs, la consciència en tot allò que posem en pràctica i estar atents a les sensacions. Percebre’ns està més a prop de l’empirisme que de les teories a priori. En tot cas, no es tracta de seguir unes normes definides perquè d’immediat se’ns tornen rígides, sense cap sentit. La reiteració sistemàtica o la imitació del moviment no fan altra cosa que allunyar-nos de la consciència i, justament, la consciència és un requisit imprescindible per percebre’ns. Certament, ens cal temps, dedicació i atenció per aprendre a observar-nos. No cal, però que ens encaparrem a conèixer l’anatomia de forma teòrica i especulativa perquè no és així que esdevindrem més perceptius. Cal prendre part en el desenvolupament del nostre sistema des de la nostra individualitat per començar a comprendre.

Contacte